Túi thơm Greenleaf

Túi thơm khử mùi Greenleaf

Sản phẩm túi thơm khử mùi Greenleaf hàng nhập khẩu từ Mỹ. Có 3 dòng sản phẩm túi thơm chính: Túi thơm Greenleaf loại lớn, túi thơm Greenleaf loại trung và túi thơm Greenleaf loại nhỏ